Lederskab, der lykkes

Det kalder på lederskab, når organisationen skal præstere og forretningen skal blomstre lønsomt. Lederskabet må nødvendigvis pege imod  fremtiden og et formål. Den nye type leder er transparent og autentisk.

Lederens opgaver er mere komplekse end nogensinde. Interessenterne opererer i forskellige strukturer indenfor den samme virksomhed og har til tider modsatrettede agendaer. Dette skiftende, usikre, komplekse og tvetydige situationsbillede kalder på sammenhæng, retning, transparens og formål, når der skal skabes lønsom og etisk forretning.

MindAction bringer den nyeste viden til bordet og inspiration til nye perspektiver for ledelsesrollen. Det giver ny forståelse for dig selv som leder og nye perspektiver for din organisation, dit team og forretningen. Det skubber til nye tænkemåder og ledelsesadfærd, til gavn for dit lederskab og fremtiden for dine medarbejdere og forretningen.

MindActions udgangspunkt er konteksten i din ledelsesrolle og de problemer, du “bøvler” mest med.